INVITATIE -- Zondag 27 augustus 2017


Gij, schoon volk van buiten den Burgh,
al zijt ge jong, of zijt ge op jaren, van adel of gewone komaf,
gij zijt wellekome op een Festijn,
net voor de laatste week van de oogstmaand, na de noene.

Ik, Chiara, Kasteelvrouwe van Slot Rommelstein
zal u persoonlijk ontvangen in het Slot en den Burgh.

Gij zijt verzocht u te vervoegen bij de toegangspoort van Slot Rommelstein - Sleedoornlaan 13 - 5672 BL Nuenen - 06-46462433

Aanleidingen voor dit Festijn

Turend vanuit de hoogste toren van Rommelstein dacht de kasteelvrouwe wat ze zou aanrichten om te vieren dat er weer een heel jaar voorbij is gegaan waarin veel gedenkwaardige gebeurtenissen zijn gepasseerd.
Reden te over om daar eens bij stil te staan op dit festijn!

Hare Hoogheid,
Kasteelvrouwe Chiara van Rommel tot Rotsooi,
Eerste dame van Rommelstein

 

2014: Toernooi der edelen in Slot Rommelstein

Prachtige kijkdozen werden geknutseld en den grote wisselbeker werd uitgereikt.Lauweren werden overhandigd in de grote toernooitent door Hare Majesteit Catharina Petronella, terwijl de arbiterstaken werden waargenomen door de knecht die zich met zwijnen wast.

 

De OPENINGSCEREMONIE in 2013


-->

Feest met verkleedpartij in 2013 

2011: Toernooi der edelen in Slot Rommelstein

Op de laatste rustdag van de gerstmaand vond dan eindelijk het groot toernooi en schouwspel plaats.

Alle koningen, prinsen, graven, baronnen, hertogen en ridders met adellijke inborst waren bij deze toernooispelen welkom. Er werd op diverse vlakken gestreden.

-- Aanleg van de grote toernooiweg
-- Appeltjes verzamelen voor het volk
-- Het driekastelentoernooi in Campotessa
-- Doden van de draak in de rots
-- Excalibur, de ultieme test
-- Feestelijke afsluiting


Lauweren werden overhandigd in de grote toernooitent door Hare Majesteit Catharina Petronella, terwijl de arbiterstaken werden waargenomen door de knecht die zich met zwijnen wast.

2011: Tournooi